Vekaletname

Genel Dava Vekaletnamesi

VEKİL EDEN     : 

VEKİL             : Av.Selva ÖZKARAKOÇ, Av.Nüket KULABAŞ

Bağdat Cad.Ömer Efendi S.Yıldız Apt.A Blok No:11 K:1 D:32 Kızıltoprak, Kadıköy/İST

Göztepe V.D V.N :6990113826

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretiyle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkıma dayanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesinde dava açmaya, bu davları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, C.M.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, C.M.K. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip  almaya, mal beyanında bulunmaya, davayı kabule ve redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden&nsp;mezun ve yetkili olmak üzere İSTANBUL  Barosu’na kayıtlı 58432139836 T.C. kimlik numaralı Av. SELVA ÖZKARAKOÇ  ve aynı adreste SGK’lı olarak çalışan  İstanbul Barosu avukatlarından  29161522008 T.C kimlik numaralı Av.NÜKET KULABAŞ birlikte ve ayrı ayrı  tarafımdan vekil tayin edildi.

Özel Vekaletname (Boşanma Vekaletnamesi)

VEKİL EDEN     : 

VEKİL             : Av.Selva ÖZKARAKOÇ, Av.NÜKET KULABAŞ

Bağdat Cad.Ömer Efendi S.Yıldız Apt.A Blok No:11 K:1 D:32 Kızıltoprak, Kadıköy/İST

Göztepe V.D V.N :6990113826

Gerek eşim ……….              benim aleyhime açtığı veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından ve bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her  sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine , keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasının sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye,  AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun iligili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate , davadan ve temyizden feragati kabule, davayı ıslaha, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere  İSTANBUL Barosu’na kayıtlı 58432139836 T.C. kimlik numaralı Av. SELVA ÖZKARAKOÇ  ve aynı adreste SGK’lı olarak çalışan  İstanbul Barosu avukatlarından  29161522008 T.C kimlik numaralı Av.NÜKET KULABAŞ birlikte ve ayrı ayrı  tarafımdan vekil tayin edildi.

Agreement

Genel Dava Vekaletnamesi

Rings

Özel Vekaletname (Boşanma Vekaletnamesi)

Genel Dava Vekaletnamesi

VEKİL EDEN     : 

VEKİL             : Av.Selva ÖZKARAKOÇ, Av.Nüket KULABAŞ

Bağdat Cad.Ömer Efendi S.Yıldız Apt.A Blok No:11 K:1 D:32 Kızıltoprak, Kadıköy/İST

Göztepe V.D V.N :6990113826

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretiyle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye, sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkıma dayanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesinde dava açmaya, bu davları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, C.M.K.’nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, C.M.K. gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip  almaya, mal beyanında bulunmaya, davayı kabule ve redde, davadan ve temyizden feragate, feragati davayı kabule, ahzu kabza, sulh ve ibraya, Noterliklerden Mirasçılık Belgesi talep etmeye, teslim almaya, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, münferiden mezun ve yetkili olmak üzere İSTANBUL  Barosu’na kayıtlı 58432139836 T.C. kimlik numaralı Av. SELVA ÖZKARAKOÇ  ve aynı adreste SGK’lı olarak çalışan  İstanbul Barosu avukatlarından  29161522008 T.C kimlik numaralı Av.NÜKET KULABAŞ birlikte ve ayrı ayrı  tarafımdan vekil tayin edildi.

Özel Vekaletname (Boşanma Vekaletnamesi)

VEKİL EDEN     : 

VEKİL             : Av.Selva ÖZKARAKOÇ, Av.NÜKET KULABAŞ

Bağdat Cad.Ömer Efendi S.Yıldız Apt.A Blok No:11 K:1 D:32 Kızıltoprak, Kadıköy/İST

Göztepe V.D V.N :6990113826

Gerek eşim ……….              benim aleyhime açtığı veya açacağı, gerekse benim eşim aleyhine açtığım ve açacağım boşanma ve ayrılık davalarından ve bu dava ile ilgili diğer dava ve takiplerden dolayı T.C. Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her  sıfat tarik ve suretle beni temsile, haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün işlemleri takip etmeye sonuçlandırmaya, dava açmaya, gerektiğinde yeniden dava açmaya, gereken dilekçe ve belgeleri yazıp imzalayarak ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, kararların açıklanmasını düzeltilmesini istemeye, davayı temyize, Yargıtay, Danıştay ile diğer idari, mali ve yargı kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye ve şikayette bulunmaya, Anayasa Mahkemesinde bireysel başvuru hakkımı kullanarak dava açmaya, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde dava açmaya, bu davaları takip etmeye, sonuçlandırmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve reddine , keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, ihbarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasının sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya, icra takiplerinde pey sürmeye,  AHZU KABZ’a, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, CMK’nun iligili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, uzlaşmaları kabul veya redde, CMK gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını ve ertelenmesini talep etmeye, yabancı ülkelerden verilmiş mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizini istemeye, adli sicil kaydımı ve arşiv bilgilerimi talep edip almaya, mal beyanında bulunmaya, sulh ve ibraya, davayı kabule veya redde, davadan ve temyizden feragate , davadan ve temyizden feragati kabule, davayı ıslaha, bu yetkilerin bir kısmı veya tamamı ile başkalarını tevkil, teşrik ve azle, mezun ve yetkili olmak üzere  İSTANBUL Barosu’na kayıtlı 58432139836 T.C. kimlik numaralı Av. SELVA ÖZKARAKOÇ  ve aynı adreste SGK’lı olarak çalışan  İstanbul Barosu avukatlarından  29161522008 T.C kimlik numaralı Av.NÜKET KULABAŞ birlikte ve ayrı ayrı  tarafımdan vekil tayin edildi.